Bouwmanagement

Bij bouwprojecten is het uiteindelijke resultaat een optimum tussen een aantal, vaak tegenstrijdige voorwaarden, zoals de functionele eisen van de opdrachtgever, de beschikbare financiële middelen en tijd, de wensen van de architect en de technische mogelijkheden. Om een project tot een goed resultaat te brengen is procesbeheersing daarom noodzakelijk. Procesbeheersing vraagt om een actieve en continue begeleiding door een gekwalificeerde bouwmanager, ondersteund door een afdeling met uiteenlopende kennis en ervaring op het gebied van het opstellen van financiële rapporten, waaronder budgetten, het coördineren en beoordelen van kostenramingen van architecten en adviseurs, de afhandeling van meer- en minderwerken, het opstellen en bewaken van planningen en het coördineren van de uiteenlopende wensen en belangen van de betrokken partijen en instanties.
Bij het bouwproces kan niet worden volstaan met het passief bewaken van het proces. Het achteraf constateren van onvolkomenheden of achterstanden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het ontwerp- en bouwproces moeten in alle opzichten actief worden begeleid door het bouwmanagement dat niet alleen achteraf signaleert. Aronsohn beschikt over een grote ervaring met het bouwen; een absolute voorwaarde om het bouwproces te kunnen beoordelen, structureren en sturen. Daarom komen opdrachtgevers steeds vaker met het verzoek te zorgen voor deze totale projectbegeleiding tijdens ontwerp en uitvoering. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen berust de begeleiding tijdens het gehele proces bij één en dezelfde persoon, waardoor volledige kennis van zaken tot het eind gegarandeerd is.