Bouwcommissioning is het proces van gestructureerde en gedocumenteerde periodieke toetsing van het ontwerp en/of het realisatieproces van een bouwwerk aan de gestelde eisen. Het is een onafhankelijk instrument om in grote complexe bouwprojecten meer grip te krijgen op de beheersfactoren kwaliteit, kosten en tijd.

Bouw Commissioning Nederland kijkt zowel naar de procesmatige als naar de bouwkundige en installatietechnische aspecten van projecten. Commissioning leidt tot reductie van risico’s, faalkosten en meerwerk in het gehele bouwproces en biedt een gestructureerde vastlegging van de kritieke momenten gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces. De controlefunctie van de commissioner heeft veel overeenkomsten met de rol van een externe accountant bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de jaarrekening: controleren, toetsen en rapporteren aan het bevoegd gezag.

Brochure Bouwcommisioning

Tot de dienstverlening van BCxN behoort:

– Toetsing ontwerp en uitvoering
– Kwaliteitsmanagement
– Risicomonitoring
– Financiële toetsing
– Commissioning
– BREEAM- en LEED certificering

Ga naar de website van BCxN

Download de brochure van BCxN

 

 

Bouw Commissioning Nederland B.V. is een samenwerking van Aronsohn, Deerns en Van Zanten raadgevende ingenieurs. In Bouw Commissioning Nederland komt commissioning-expertise op het gebied van installatietechniek en bouwkunde samen. Hierdoor kunnen commissioningstrajecten integraal worden uitgevoerd. Inmiddels is op deze manier een groot aantal projecten uitgevoerd. Het marktsegment waarop Bouw Commissioning Nederland actief is ligt in de complexere omgeving van datacenters, laboratoria, luchthavens, ziekenhuizen en zorginstellingen, duurzame kantoren en musea.