In de kom van het prins Clausverkeersplein tegenover het ADO stadion, is de voorzieningencluster voor de Politieregio Haaglanden gebouwd.
Naast de centrale meldkamer in de top van de toren bevinden zich in dit complex sportzalen, schietbanen en een oefenfaciliteit voor het nabootsen van het optreden van de mobiele eenheid en arrestatieteams. Al deze bijzondere functies in één gebouw leidt tot een gecompliceerde constructie.
8965-De Yp

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Den Haag

Opdrachtgever

Politie Haaglanden

Architect

Architecten van Mourik

Omvang

34.000 m2 bvo

Start

2010

Oplevering

2012

Adviesdiensten

Constructief ontwerp en berekeningen, bestek- en detailtekeningen
chevron-right chevron-left

Om reden van flexibiliteit naar de toekomst zijn in de langgerekte strook, kolomvrije overspanningen gemaakt van gevel naar gevel. De gevel bestaat uit dragende betonelementen. De onderin deze strook gelegen sportzalen waren op deze manier goed te integreren in deze strook. Erachter is de hellingbaan ontworpen die auto’s van het maaiveld 12 m hoger brengt waardoor men kan parkeren op het dak van de schietbanen en de NOC-NSF sportzaal.

Het parkeren op niveau 3 is ook voortgezet onder de lang gerekte strook en onder de toren. Aan de westzijde verrijst de hoogbouw, met een karakteristiek venster naar het oosten. De uitkraging heeft vanzelf grote invloed op de vervormingen en krachten in de toren. Om te voorkomen dat hierdoor grote dimensies nodig zijn, is hier op grote schaal staal toegepast. De vervormingen zijn gecompenseerd door tegen-vervormingen tijdens de bouw mee te nemen. Aan de oostzijde is achter de oefenfaciliteit een parkeergarage gerealiseerd van 2 lagen.

Het gebouw is gefundeerd op prefab betonpalen en bestaat overwegend uit gewapend beton, waarbij balken, wanden, vloeren en kolommen voorkomen als prefab, voorgespannen en ter plaatse gestort.