Het ontwerp is opgedeeld in een hoogbouw en een laagbouw. De hoofdbouw, hoofdzakelijk bestemd voor kantoor- en laboratoriumfuncties is gebouwd in prefabbeton. De kanaalplaatvloeren met een gevlinderde druklaag overspannen 12,60m¹ van gevel naar gevel.
De gevels bestaan uit dragende prefab betonnen elementen en daar waar de begane grond naar eerste verdieping open is, zijn die op kolommen geplaatst.
cboi01

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Utrecht

Opdrachtgever

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Architect

EGM architecten Dordrecht

Omvang

6.610 m2 BVO

Start

2011

Oplevering

2012

Adviesdiensten

Constructief ontwerp, bestek- en detailtekeningen, alsmede de constructieve berekeningen

In de laagbouw bevinden zich de 5 bestralingsbunkers (waaronder in één waarin een nieuwe MRI, waarmee ook Ct-scans kunnen worden gemaakt), een collegezaal en techniek- en wachtruimten. De bunkers en wanden zijn uitgevoerd in in het werk gestort grindbeton met een massa van 3.300 kg/m³. Dit gaf als voordeel dat de wanden een constante dikte hadden, afgestemd op de maximale stralingsbundel. In iedere bunker is aan de straatzijde een inbreng opening gehouden voor de medische apparatuur, deze is dichtgezet met prefab barietbetonplaten waarvan de voegen verspringt zijn aangebracht. De platen zijn ook weer uitneembaar indien de apparatuur vervangen moet worden. De overige constructie van de laagbouw bestaat uit een staalskelet met kanaalplaten met een druklaag op geïntegreerde stalen liggers en kolommen. In de collegezaal is een schuinlopende in het werk gestorte betonvloer toegepast met een uitgetimmerde tribune. Het geheel is gefundeerd op geluid- en trillingsarme grondverdringende boorpalen.

chevron-right chevron-left