De Vliegtuighal is het zeer geavanceerde constructies en materialen laboratorium van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Het laboratorium is niet alleen pionier op het gebied van vliegtuigconstructies en materialen (o.a. Glare), maar heeft ook als doel om spin-offs voor andere
toepassingen te creëren. In de Vliegtuighal wordt onderzoek gedaan, maar ook practica gegeven. Het is derhalve het werkterrein van zowel wetenschappelijk medewerkers, onderzoekers, promovendi en studenten.
Vliegtuighal gebouw

Project informatie

Werkveld

Management

Plaats

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Arcadis

Omvang

700 m2 bvo

Start

november 2015

Oplevering

medio 2016

Adviesdiensten

Opstellen PvE, bouwkostenadvies en directievoering
chevron-right chevron-left

De Vliegtuighal is gebouwd in 1965 en sinds die tijd zijn er op ad hoc basis tal van wijzigingen en verbeteringen aan doorgevoerd. Het gebouw is in 2007 integraal gerenoveerd, waarbij o.a. de oost- en westvleugel geheel opnieuw zijn ingericht en op de zuidvleugel een extra kantoorlaag is aangebracht. Nadat Aronsohn Management eerder al de renovatie van de hoogbouw en de nieuwbouw van de laagbouw had begeleid, heeft Aronsohn ook voor de renovatie van de Vliegtuighal het projectmanagement verzorgd.

Hoewel de vliegtuighal technisch voldoet blijkt dat de beschikbare laboratoriumcapaciteit door continue groei in de personele omvang onvoldoende is. Een verdubbeling van de huidige capaciteit is gewenst. Na een variantenstudie door TU Delft FMVG is gekozen om het huidige fysisch lab te combineren tot een chemisch lab van ca. 400 m2 en een nieuw fysisch lab van circa 300 m2 te realiseren.

Aronsohn heeft in samenwerking met Deerns Nederland een haalbaarheidsstudie gedaan en een PvE opgesteld. Hieruit bleek dat de uitbreiding mogelijk was, maar alleen met forse constructieve ingrepen. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt, dat is aanbesteed. In verband met afspraken over nieuwe onderzoeken kennen zowel het ontwerp, de aanbesteding, als de uitvoering een strakke deadline.

Aronsohn bewaakt als directievoerder deze deadline en zorgt ervoor dat de uitvoerende partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.