Het Westerdijk Institute is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Onderzoekers van het Westerdijk Institute verrichten taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek aan schimmels.
Tevens beheert het Westerdijk Institute een wereldberoemde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën, waaruit andere onderzoekers over de gehele wereld kunnen putten.
artist impression voorgevel

Project informatie

Werkveld

Management

Plaats

Utrecht

Opdrachtgever

KNAW

Architect

AAArchitecten

Omvang

1.182 m2 bvo

Start

september 2016

Oplevering

juni 2017

Adviesdiensten

Algehele bouwmanagement inclusief directievoering en toezicht

Om deze werkzaamheden ook in de toekomst te kunnen blijven doen was het noodzakelijk de huidige huisvesting op de Uithof in Utrecht uit te breiden. Het Westerdijk Institute is hier gehuisvest samen met het Hubrecht Instituut van de KNAW, waarvoor Aronsohn onlangs al de uitbreiding met een geheel nieuwe bouwdeel begeleidde.

De uitbreiding betrof o.a. kantoren, een Cryo-vriezerruimte ten behoeve van de schimmelcollectie, een koelcel, een biofysisch lab, een tweetal BSL-2 labs en een BSL-3 lab. De aanduiding BSL staat voor Biosafety Level. BSL-3 is het op één na hoogste veiligheidsniveau, waarbij hoge eisen werden gesteld aan onder andere de luchthuishouding, luchtdichtheid, inrichting en afwerking van de ruimte. Het realiseren van een dergelijk lab vraagt veel van de ontwerpers en bouwers.

Aronsohn heeft het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid, waarbij voor de contractering van de uitvoerende partijen de fase A/B methode is toegepast.

chevron-right chevron-left