Het sportpaleis van Ahoy wordt niet alleen gebruikt voor sportevenementen, maar ook voor concerten e.d. Met name in verband met muziekevenementen was een grotere hoogte van het dak alsmede een sterker dak gewenst in verband met decorstukken e.d.. Tevens wenste Ahoy de publiekscapaciteit uit te breiden met een extra tribune tussen het sportpaleis en het aangrenzende bouwdeel dat Plaza wordt genoemd.
De uitdaging was om dit te realiseren terwijl het sportpaleis maximaal in gebruik zou kunnen blijven. Een programmavrije periode van ongeveer een half jaar was het maximaal haalbare. In dat half jaar moest het nieuwe dak erop en het middengebied worden gerenoveerd. Vooruitlopend hierop konden gefaseerd wel werkzaamheden in de randzones worden uitgevoerd.
2855_934_623_jpg(mediaclass-default_f996b08cf5abfa43b3b03133a89ec231272756a9)

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Architect

Zwarts & Jansma

Omvang

25.000 m2 bvo

Start

2009

Oplevering

2010

Adviesdiensten

Constructief ontwerp, bestek, detailtekeningen en -berekeningen

De voor de hand liggende uitvoeringsmethodiek was om het dak eraf te slopen en een nieuw dak erop te leggen. Echter, dan zou het middengebied lange tijd bloot gesteld zijn aan weer en wind en zou daar niet kunnen worden gewerkt. Op die manier zou de planning nooit gehaald kunnen worden. Aronsohn heeft vervolgens een aanpak bedacht waarbij het nieuwe dak eerst boven het oude wordt aangebracht en het oude dak daarna van onderen wordt weg gesloopt. Het sportpaleis blijft op deze wijze altijd waterdicht. Controle van de totale belasting in alle bouwfasen is daarbij van groot belang. Zo is het nodig om na het aanbrengen van de nieuwe spanten het oude dak daaraan op te trekken, zodat alle belasting op de nieuwe steunpunten terecht komt. Maar het bleek allemaal haalbaar. Deze aanpak is dan ook gekozen.

chevron-right chevron-left

Knipsel