Het aan de Veilingweg te Rotterdam gelegen verzamelgebouw van de Politie bestond anno 2010 uit een aantal oude (veiling)hallen, een kantoor- en oefencomplex van ca. 25 jaar oud en een aantal tijdelijke gebouwen. Aangezien het complex niet meer voldeed en er sprake was van een tekort aan ruimte voor functies, is het herontwikkeld.
In het opgeleverde complex zijn de constructies van de hallen en het kantoor- en oefencomplex hergebruikt en zijn er gebouwen toegevoegd voor kantoor- en bijeenkomst-functies, stalling en oefenfaciliteit. Op de daken van deze nieuwe gebouwen kan worden geparkeerd.
8952-85433

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Rotterdam

Opdrachtgever

Politie Rotterdam-Rijnmond

Architect

Cepezed

Omvang

30.500 m2 bvo

Start

2010

Oplevering

2014

Adviesdiensten

Onderzoek mogelijkheden hergebruik, constructief ontwerp, bestek- en detailtekeningen, constructieve berekeningen, kostenramingen en -begrotingen, controle uitwerkingen derden, begeleiding uitvoering.
chevron-right chevron-left

Ten behoeve van het hergebruik is Aronsohn gestart met een uitgebreid archiefonderzoek, op basis waarvan constructieve mogelijkheden en beperkingen werden vastgesteld. De staalconstructies van de bestaande hallen bleken na herberekening geschikt om een nieuw gevel- en dakpakket te dragen. In de hallen zijn diverse inbouwen gemaakt die zijn gefundeerd op stalen buispalen. Het kantoor bestond uit een betonskelet van strokenvloeren, kolommen en een betonkern. Dit skelet voldoet qua stabiliteit niet aan de geldende normen. Er is voor gekozen om de stabiliteitselementen inpandig te versterken. Hiervoor was een nieuwe fundering op Tubex groutinjectiepalen nodig die met een kleine schroefstelling werden ingebracht en een nieuwe betonnen kern om de bestaande heen. De capaciteit qua stabiliteit werd zodanig vergroot dat het mogelijk werd een verdieping en een gebouwbeuk toe te voegen.

De constructie van de nieuwe gebouwen zijn ontworpen vanuit de gedachte van maximale flexibiliteit. Het kantoor- en bijeenkomstgebouw is opgebouwd uit slanke kolommen, geïntegreerde liggers en kanaalplaten die van gevel naar gevel spannen. Het stallings- en oefengebouw is eveneens opgebouwd uit kanaalplaten met een overspanningen van ca. 15,5 m, geïntegreerde liggers en slanke kolommen. Hierbij is bijzonder aandacht besteed aan het trillen van vloeren tijdens de oefensessies. Daarvoor zijn voorzieningen ingebracht waarmee zo nodig het dynamisch gedrag van de constructie achteraf zou kunnen worden verbeterd. De nieuwe gebouwen zijn gefundeerd op betonpalen die moesten worden aangebracht in een bodem met veel obstakels. De constructie vormt een integraal onderdeel van de architectuur.

Het complex is tijdens de uitvoering in gebruik gebleven. Hiertoe is het gefaseerd uitgevoerd waarbij steeds zorgvuldig gebieden zijn afgebakend die tot de beveiligde zone van het politiebureau behoorden.