In het kader van de totale renovatie en reconstructie van het voormalige complex van Van Ommeren heeft Aronsohn de opdracht gekregen
om een ondergrondse garage te ontwerpen en te detailleren in de zone tussen de nieuwe laagbouw en het park aan de Euromast.
parkeergarage_vopak_56

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Rotterdam

Opdrachtgever

Maarsen Bouw en Ontwikkeling (MBO) / Westerlaan CV

Architect

Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Omvang

Parkeervloeren 9.800m2 bvo circa 350 auto’s

Start

2006

Oplevering

2008

Adviesdiensten

Constructief ontwerp en uitwerking, toezicht en directievoering

De verlegde Westerlaan is over het oostelijke dek van de garage aangelegd en op het westelijke deel van de garage is een uitbreiding van het park. De belastingen daarbij bedragen resp. verkeersklasse 60 met 0,5 m zand of maximaal 1,5 m grond.
De bouwput grensde aan de oostkant op 2,7 m’ afstand van de bestaande bebouwing en aan de zuidkant ligt de Maasoever op 35 m’.
Voor de bouwput, 103 x 33 m2, is een gesloten kuip gerealiseerd met een bodem van onderwaterbeton, zodat de bemalingsinvloeden op de omgeving nihil waren.
Na een ontgraving, in den droge tot aan het grondwaterniveau en in de natte tot NAP – 8,4 m zijn palen van het type Vibro-Combi geheid en is een laag onderwaterbeton van 1,4 m dikte gestort. Alles uitgevoerd met een over de damwand rijdende traverse kraan.
Vervolgens kon de put worden drooggemaakt en is de constructieve betonvloer (d=0,7 m) als basis voor het skelet aangelegd. Om de krimp van de keldervloer en het risico op scheurvorming te beperken is een leidingsysteem voor koelwater in het hart van de vloer opgenomen. Deze vloer is verankerd aan de damwanden, die daarmee een definitieve functie als kelder wand kregen. De naden tussen de planken zijn geheel afgelast tbv de waterdichtheid.
Het skelet is met een maximale toepassing van prefab beton opgebouwd. Prefab kolommen en wanden, balkbodems en breedplaten met in het werk gestorte druklagen. Voor het dek moest hierbij rekening worden gehouden met de extreme bovenbelastingen. De horizontale krachten uit de omringende grondmassieven worden via de vloeren tegen elkaar afgestempeld.

chevron-right chevron-left