In de plannen voor de nieuwbouwwijk Veenendaal-oost is een multifunctionele accommodatie voorzien, die ruimte biedt aan onderwijs, sport en welzijn voor de bewoners van de nieuwe wijk. De sportruimte is zodanig opgezet dat deze ook voor andere bijeenkomsten kan worden gebruikt. Om het capaciteit van het gebouw in de pas te laten lopen met de groei van Veenendaal-oost is er voor gekozen om het totale plan in fases uit te voeren.
Het uiteindelijke plan voorziet in een bouwvolume voor sport en welzijn en drie bouwvolumes voor onderwijs. In het plan zoals het nu wordt gerealiseerd is maar één bouwvolume voor onderwijs opgenomen. Het gebouw is ontworpen door Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen Architecten.
6156099_orig

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Veenendaal

Opdrachtgever

Gemeente Veenendaal

Architect

LKSvdD Architecten

Omvang

6.200 m2 bvo

Start

2013

Oplevering

2014

Adviesdiensten

Constructief ontwerp, bestek- en detailtekeningen, berekeningen

In constructief opzicht is er sprake van twee bouwvolumes die als twee separate bouwdelen zijn te beschouwen; het Ontmoetingshuis en de School. Centraal in het Ontmoetingshuis staat de sporthal op de 1e verdieping. De benodigde kolomvrije  overspanning wordt bewerkstelligd door 4 stalen vakwerkspanten. Aan weerszijden van de sporthal bevinden zich ter hoogte van de 2e verdieping de tribunes/verblijfruimtes en op de 1e verdieping kleedkamers aan de ene kant. Technische ruimte op de 2e verdieping en de toestellenbergingen op de 1e verdieping bevinden zich aan de andere kant van de sporthal.

 

De vloeren bestaan uit kanaalplaten al dan niet voorzien van een druklaag opgelegd op stalen profielen en/of dragende prefab buitengevels. De bovenkant van de constructieve vloer van de sporthal ligt lager dan de vloer in de aangrenzende ruimtes. Dit is nodig om hoogte te creëren voor een zware zwevende dekvloer om overlast door contactgeluid naar de ruimtes op de begane grond te reduceren. De begane grondvloer bestaat uit een vrijdragende geïsoleerde kanaalplaatvloer en een in het werk gestorte betonvloer in het verdiepte gedeelte centraal in het Ontmoetingshuis. Betonnen funderingsbalken dragen de verticale belastingen af naar Vibro palen.

chevron-right chevron-left