De Oost-West as van de Jaarbeurs is de verbinding van de parkeergarage westelijk van het Merwedekanaal en het centraal station van Utrecht. Door deze as worden aan de noordzijde de hallen 1,2,3 en 4 ontsloten en aan de zuidzijde 8, 10 en 11 voor zowel het publiek als voor de technische infrastructuur.
Deze as is nu een buitenruimte met een tamelijk organisch gegroeide uitstraling. Het ontwerp voorziet er in deze as te overkappen en wel zo dat het de functie van passage versterkt, maar eveneens een goede aansluiting vormt met de gebeurtenissen in de beurshallen.
20141007_ontwerpoverleg_lowres_001

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Utrecht

Opdrachtgever

Jaarbeurs

Architect

Cepezed

Omvang

Start

2014

Oplevering

2017

Adviesdiensten

Constructief ontwerp, bestek, detailtekeningen en -berekeningen
chevron-right chevron-left

De structuur is zo opgezet dat het de vernieuwing van de hallen, die men de komende jaren gaat uitrollen, ordent en er richting en structuur aan geeft. De as wordt in feite bebouwd door een beuk met een overspanning van 25 m waarlangs een smalle beuk aan de noordzijde van 6 m breedte. In de brede beuk komt een transparant dak dat wordt gevormd door een geweven gekromde staalconstructie waartussen transparante luchtkussens worden gespannen. De loopvloer van de passage is een staalvezelvloer op staal, vooral bestemd voor voetgangers en licht transport tussen de hallen. In de smalle beuk wordt een passage op niveau 1 gemaakt die het mogelijk maakt dat doorgaande voetgangers die niet op de beursvloeren hoeven te zijn, snel en in een beschermde omgeving hun weg vinden van de parkeergarage naar het centrum van Utrecht. In deze passage is een beweegbare voetgangersbrug opgenomen om zwaar transport te kruisen.