De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft was gehuisvest op 4 verschillende locaties. Met de realisatie van de nieuwbouw van TNW Zuid in Technopolis, ook een project van Aronsohn Management, is dit aantal teruggebracht tot 2.
Een deel van de gebruikers van TNW Zuid is afkomstig van het TN gebouw aan de Mekelweg. Hierdoor ontstaat in dit gebouw ruimte voor een grootscheepse herontwikkeling, waardoor TNW weer zal beschikken over 2 toplocaties.
Foto3

Project informatie

Werkveld

Management

Plaats

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Cepezed

Omvang

30.000 m2 bvo

Start

2017

Oplevering

2019

Adviesdiensten

Volledig bouwmanagement

Het TN gebouw is een beeldbepalend gebouw van de TU Delft langs het Mekelpark, naast de Aula. Het gebouw is inmiddels gedateerd wat betreft installaties en voorzieningen. Het gebouw bestaat nu uit 43.000m2 BVO in een ‘harkvormige’ plattegrond. Na sloop van een deel van het gebouw en toevoeging van een nieuwbouwdeel met o.a. trillingsarme vloeren (VC-E), moderne onderwijsvoorzieningen en labs ontstaat een compact gebouw dat voldoet aan de moderne eisen. In het gebouw zal naast verschillende afdelingen van TNW, onderwijs en algemene diensten ook het QuTech center worden gehuisvest, het Nationaal Icoon dat tot doel heeft de quantumcomputer en het quantuminternet te ontwikkelen.

Mede op initiatief van Aronsohn is gekozen om het gebouw in 1 fase te renoveren, waarbij het deel dat niet wordt gerenoveerd eerst geschikt wordt gemaakt voor de huisvesting van alle laboratoria. Nadat de herontwikkeling gereed is zullen alle gebruikers het (ver)nieuw(d)e gebouw in gebruik nemen en worden de overgebleven delen gesloopt. Aronsohn Management verzorgt het projectmanagement van zowel de herontwikkeling als de tijdelijke huisvesting.

chevron-right chevron-left