Na de bestuurlijke fusie in 1991 van de twee regionale ziekenhuizen in Gouda is besloten op één locatie een kernziekenhuis te bouwen.
Dat nieuwe ziekenhuis bestaat uit de waardevolle bouwdelen van het bestaande complex met aan de oostzijde de nieuwe vleugels. Het ontwerp is gemaakt door EGM Architecten te Dordrecht.
Groene Hart Ziekenhuis

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Gouda

Opdrachtgever

Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Architect

EGM Architecten

Omvang

28.000 m2 bvo

Start

2011

Oplevering

2013

Adviesdiensten

Constructief ontwerp, directie begroting, detailtekeningen en berekeningen kelderbak, bewaking uitvoeringsstukken aannemer.

 

 

chevron-right chevron-left

Het ontwerp en de bouwvoorbereiding van de nieuwe vleugel is in intensief teamverband met opdrachtgever, aannemers en overige adviseurs in slechts 15 maanden gerealiseerd, waarbij casco en inbouw parallel aan elkaar zijn ontwikkeld. Om plaats te maken voor het nieuwbouwblok werden vanaf 2001 diverse interne verbouwingen en kleinere uitbreidingen gerealiseerd en werden oude bouwdelen aan de oostzijde gesloopt. Het resultaat is een modern en gastvrij ziekenhuis waarin alle specialismen in aanwezig zijn.

Het gebouw heeft blokken van 3 tot 6 gebruikslagen met daarboven steeds een extra laag waarop de installaties zijn ondergebracht. Onder het gehele pand is een waterdichte kruipruimte. De constructie is zo ontworpen dat een flexibel gebruik mogelijk is, ook in de toekomst. Het aantal kolommen en betonwanden is tot een minimum beperkt zodat de verdiepingen grote vrij indeelbare ruimtes zijn. Dit maakt het mogelijk zowel zwaardere ziekenhuisfuncties als lichte zorg- en kantoorfuncties in één gebouw onder te brengen. Door gebruik van massieve betonvloeren kunnen doorvoeringen voor installaties betrekkelijk eenvoudig geboord worden zonder dure constructieve aanpassingen.

Bij het ontwerp is rekening gehouden dat ernaast een volledig in bedrijf zijnde ziekenhuis gebouwd moest worden. Zo is een paalsysteem toegepast dat geen geluid en trillingoverlast veroorzaakte en is in grote mate prefab toegepast om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden.