AMOLF is een onderzoeksinstituut van de stichting FOM dat onderzoek doet naar Atoom- en Molecuulfysica.
Hierbij richt het zich met name op de onderzoeksgebieden Fysica van Levensprocessen, Nanofysica (natuurkunde op nanometerschaal) en Femtofysica (dynamica op femtosecondeschaal). Het instituut is gevestigd op het Sciencepark Amsterdam in de Watergraafsmeer.
8660-3

Project informatie

Werkveld

Bouwmanagement

Plaats

Amsterdam

Opdrachtgever

Stichting Fundamenteel onderzoek der Materie (FOM)

Architect

De architecten groep - Dick van Gameren

Omvang

9.600 m2 bvo

Start

2006

Oplevering

2009

Adviesdiensten

Bouwmanagement, Europese aanbestedingen, uitvoerende partijen, V&G coördinatie, Ontwerp en uitwerking constructies, toezicht constructies

Het onderzoek stelt hoge eisen aan de huisvesting, met name met betrekking tot de trillingskarakteristieken en de klimaatbeheersing in de laboratoria. In het voormalige gebouw werd het steeds moeilijker om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen. Daarom werd gekozen voor nieuwbouw nabij de huidige locatie.

Aronsohn heeft samen met de gerenommeerde bureaus Deerns en Peutz de opdracht gekregen om als combinatie de totale technische advisering en het bouwmanagement te verzorgen voor de nieuwbouw. Aronsohn verzorgde binnen deze combinatie het bouwmanagement en de constructieve adviezen. Deerns en Peutz verzorgden de installatie-adviezen respectievelijk de bouwfysische adviezen.

Het ontwerp bestond uit een centrale zone met laboratoria met aan weerszijden een zone met kantoren en ondersteunende ruimten. Tussen de twee laboratoriumlagen, waarvan de begane grond bestaat uit separaat gefundeerde ‘trillingsarme eilanden’, bevindt zich een servicelaag, waar zich alle centrale installaties bevinden, alsmede een groot deel van de distributie. De twee zones met kantoren en ondersteunende ruimten zijn voorzien van betonkernkoeling en -verwarming in de vloeren en natuurlijke ventilatie. Totaal omvat het gebouw ca. 9.600m2 BVO.

chevron-right chevron-left