De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft was gevestigd in diverse verouderde gebouwen, verspreid over de Delftse campus.
Streven was om de afdelingen BioTechnologie, BioNanoscience en Chemical Engineering te huisvesten in één modern en flexibel gebouw, dat voldeed aan de strenge eisen die gesteld werden door geavanceerd en vooraanstaand onderzoek.
TNW-buitenkant

Project informatie

Werkveld

Bouwmanagement

Plaats

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Ector Hoogstad Rotterdam

Omvang

30.000 m2 bvo

Start

2014

Oplevering

4 februari 2016

Adviesdiensten

(Mede) opstellen Programma van Eisen, volledige bouwmanagement, directievoering en kwaliteitsborging

Voor de nieuwbouw ten behoeve van de faculteit Technische NatuurWetenschappen (TNW) van de Technische Universiteit Delft heeft Aronsohn Management het volledige projectmanagement, de directievoering en de kwaliteitsborging verzorgd. Doelstelling was om huisvesting te realiseren voor de drie afdelingen.  Uitgebreid vooronderzoek heeft geresulteerd in het besluit van het College van Bestuur om het nieuwe gebouw te realiseren aan de zuidkant van de campus, nabij het Reactorinstituut.

Aronsohn Management heeft het nodige bijgedragen aan de totstandkoming van het Programma van Eisen dat bestaat uit kantoren, onderwijsruimtes en veel high tech laboratoria. Circa 50% van het programma bestaat uit laboratoria. Een groot deel van de laboratoria betreft trillingsarme laboratoria (VC-F) met hoge eisen aan de installaties, zoals temperatuurstabiliteit en geluid. De totale omvang is ongeveer 30.000 m2 BVO.

Het project is aanbesteed op basis van de door Aronsohn Management ontwikkelde fase ABC-methode. De uitvoerende partijen zijn geselecteerd op basis van een DO+ waarbij in de aanbesteding tevens 30 jaar beheer en onderhoud is meegenomen. In de bestekfase zijn door deze aanpak de juiste keuzes gemaakt om de beheer- en onderhoudskosten te kunnen optimaliseren. Gestuurd is op Total Costs of Ownership (TCO).

Voor de kwaliteitsbewaking tijdens de bouw is gebruik gemaakt van Risicogestuurd Kwaliteitsmanagement. Deze aanpak sorteert reeds voor op de wet Private Kwaliteitsborging. Aronsohn heeft voor de kwaliteitsborging zowel een kwaliteitsmanager ingezet alsmede inspecteurs voor bouwkundige werken, constructies, installaties en vaste laboratoriuminrichtingen.

Het gebouw is begin februari 2016 opgeleverd.

chevron-right chevron-left