Het ESP-lab vervult een sleutelrol in de toekomst van duurzame elektriciteitsvoorziening en de verduurzaming van energiesystemen door de toepassing van hernieuwbare bronnen, intelligente netten en energiebesparing. Het nieuwe laboratorium onderscheidt zich doordat technologieën
met verschillende magnetische velden onder één dak worden samengebracht. Het smart grids laboratorium biedt de unieke mogelijkheid om grootschalige simulaties te verrichten als ‘hardware in the loop’ en experimenten realtime op monitoren te volgen.
ESP Lab4

Project informatie

Werkveld

Management

Plaats

Delft

Opdrachtgever

TU Delft CRE

Architect

HP Architecten

Omvang

4000 m2 bvo

Start

september 2015

Oplevering

september 2020

Adviesdiensten

Bouwmanagement, directievoering en bouwkundig/constructieve toezicht
chevron-right chevron-left

Het ESP-lab (Electrical Sustainable Power Lab) zal, als laboratorium- en praktijkruimte, gebruikt worden door 25 vaste medewerkers, 75 promovendi en postdocs en 25 afstudeerders van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) die zich momenteel verspreid over het EWI-gebouw bevinden. De afdeling ESE focust op elektrische energiesystemen waarin duurzaamheid en intelligentie centraal staan. Daarbij wordt ingezoomd op duurzame en intelligente opwekking, transport, distributie, conversie en gebruik van elektrische energie, met als maatschappelijk doel: betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit voor iedereen.

In het ESP-lab komt een grote diversiteit aan laboratoria van de afdeling ESE samen. Ieder laboratorium heeft zijn eigen specifieke eisen op het gebied van verstoringen van buitenaf en afscherming om invloeden naar en vanuit de omgeving als straling, geluiden en trillingen, te voorkomen.

Aronsohn Management heeft de directievoering en het bouwmanagement van deze renovatie verzorgd, inclusief het bouwkundig constructieve toezicht op basis van risicogestuurde kwaliteitsborging. Voor de contractering van de uitvoerende partijen is de fase A/B methode toegepast.