De nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam omvat ca 175.000 m2 BVO. In de oksel van de Medische Faculteit en het Dijkzigt Ziekenhuis is “tranche 1” van het nieuwe academische ziekenhuis ontworpen. Het volume bestaat uit een laagbouw (tot 13 verdiepingen) met een maximale hoogte van 60 m en een toren van 120 m hoogte bestaande uit 31 verdiepingen.
In de hoek van de laagbouw is de entree van het complex, waar men via een brede trap onder de nieuwbouw door in de zogenaamde “backbone” komt. Deze backbone is een overdekt verkeersgebied dat de vorm van de nieuwbouw volgt en dat ligt tussen de oudbouw en de achterzijde van de nieuwbouw. Op die manier ontsluit het zowel de oudbouw als de nieuwbouw.
EMC EGM

Project informatie

Werkveld

Constructies

Plaats

Rotterdam

Opdrachtgever

Raad van Bestuur Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Architect

EGM architecten

Omvang

175.000 m2 bvo

Start

2009

Oplevering

2017

Adviesdiensten

het constructieve ontwerp, bestek- en detailtekeningen, alsmede de constructieve berekeningen, alsmede het toezicht op de uitvoering van de constructie

Onder het gebouw bevindt zich alleen een kelder onder het westelijke deel. Deze kelder biedt onderdak aan 12 radiotherapiebunkers. De keuze om zo weinig mogelijk kelders te maken is ingegeven vanuit de gedachte de overlast door de bouw in tijd en hinder zoveel als mogelijk te beperken. Daarom is het parkeren voor de nieuwbouw niet op de bouwlocatie gevonden, maar onder het Museumpark. De nieuwbouw is gefundeerd op voorgespannen heipalen. Ook die keuze is ingegeven door de beperking van hinder. Heipalen hebben een hoog draagvermogen en zorgen voor een korte bouwtijd, in die korte bouwtijd is er wel hinder van geluid en trillingen. Dat is met een hydraulisch heiblok zoveel als mogelijk ingeperkt.

De bovenbouw van de laagbouw bestaat uit massieve betonvloeren op betonbalken die door kolommen worden gedragen.

De toren bestaat uit een betonnen gevelbuis die de stabiliteit verzorgt met massieve betonvloeren.

Bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is -na analyse van alle mogelijke installatie- en indelingsprincipes – ervoor gekozen om de constructie qua uitwerking en uitvoering los te koppelen van installaties en inbouw. De constructie is opgedeeld in zo weinig mogelijk elementen: een kolomkop vormt bijvoorbeeld één geheel met de prefab kolom. Voor de vloer en de kolomstroken zijn prefab betonnen elementen toegepast die zonder stempels worden aangebracht. Het geheel is afgestort met een druklaag en gevlinderd. Er is geen aparte afwerkvloer toegepast.

plattegrondkolomdetail

chevron-right chevron-left

Na 8 jaar bouwen is het Erasmus Medisch Centrum eind 2017 opgeleverd en heeft De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC op 5 december 2017, door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering het ziekenhuis officieel overgedragen aan de raad van bestuur van het Erasmus MC.

Klik hier voor een filmpje over 8 jaar bouwen aan het Erasmus Medisch Centrum.

Inmiddels heeft op 6 september 2018 de officiële opening van het nieuwe Erasmus MC plaatsgevonden, waarbij Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de openingshandeling heeft verricht.

Klik hier om een compilatie te zien van de opening.