Aronsohn Management begeleidde de nieuwbouw en renovatie van de faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit Amsterdam (zie betreffende projectomschrijving). In 2004 besloot het College van Bestuur dat de warmte en koude voorzieningen voor dit project en de aanpalende gebouwen geoutsourced zou worden.
Reden daarvoor waren het ontzorgen van de opdrachtgever, de verwachte lagere exploitatiekosten en duurzaamheid. Daarom is op advies van Aronsohn Management gekozen voor een Design, Build, Finance, Maintain and Operate contract (DBFMO). Op basis van een vraagspecificatie is deze centrale energievoorziening aanbesteed en gerealiseerd.
8300 fnwiFotolijstje -11-

Project informatie

Werkveld

Management

Plaats

Amsterdam

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam

Omvang

Start

2007

Oplevering

2009

Adviesdiensten

bouwmanagement vanaf pve tot en met ondertekening exploitatieovereenkomst, Europese aanbestedingen marktpartij toezicht uitvoering

Het project omvatte ontwerp, realisatie, onderhoud, financiering, exploitatie en beheer van de centrale WKO-energiecentrale in de nieuwbouw van de faculteit FNWI op het Sciencepark in Watergraafsmeer. Het exploitatiecontract heeft een duur van 25 jaar en valt volledig onder de verantwoording van de opdrachtnemer. Naast de faculteit worden de komende jaren nog meer gebouwen gerealiseerd zoals een hotel, een sportcentrum en een datacentrum. Het betreft een WKO-energiecentrale met productie van duurzame warmte en koude middels warmtepompen en bodemopslag. De bodemopslag bestaat uit 2 brondoubletten (4 bronnen). Dit aantal is uitbreidbaar voor de toekomst. Tevens is er een noodstroom netwerk aangelegd voor de diverse gebruikers. Voor de exploitatie van dit project wordt gebruik gemaakt van duurzame stroom.

chevron-right chevron-left