Ten behoeve van de faculteit Natuurkunde van de TU Eindhoven is gebouw Cascade ontworpen waarin laboratoriumonderzoek naar turbulentie, werveldynamica, gasdynamica en aero akoestiek verricht wordt. Het gebouw vormt ogenschijnlijk een geheel met het naastgelegen gebouw Spectrum dat aansluitend op dit gebouw is ontwikkeld door hetzelfde team.
Het gebouw omvat een oppervlakte van circa 7.200 m2 BVO. Het gebouw vormt ogenschijnlijk een geheel met het naastgelegen gebouw Spectrum dat aansluitend op dit gebouw is ontwikkeld door hetzelfde team. Het gebouw omvat een oppervlakte van circa 7.200 m2 BVO.
7543-cascade2

Project informatie

Werkveld

Bouwmanagement

Plaats

Eindhoven

Opdrachtgever

TU/e afdeling Vastgoed

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv, Amsterdam

Omvang

7.200 m2 BVO

Start

1998

Oplevering

1999

Adviesdiensten

Bouwmanagement, constructies en toezicht
chevron-right chevron-left

Het gebouw bestaat globaal uit 3 delen. Een laagbouw van circa 30 x 32 m2 waarin o.a. een laboratorium voor aero akoestiek en een ruimte met schokbuizen zijn onderge­bracht. Een windtunnelhal van circa 14 x 32 m2. Een “hoogbouw” met een plattegrond circa 30 x 30 m2 van 5 lagen. Op de begane grond bevinden zich laboratoria. De kantoren bevinden zich op de verdiepingen, aan de gevels. Het hart van het gebouw wordt gevormd door een vide vanaf de 1e verdieping een vide tot aan het dak waar plaats is voor hoge labopstellingen.

De voorbereidingen en de realisatie hebben zich gekenmerkt door een grote druk op de planning en kosten. Gewerkt is met uitvoerende partijen in een bouwteam vanaf de voorbereidingen. Er was sprake van een te korte voorbereidings- en uitvoeringstijd doordat de keuze van de locatie lang op zich heeft laten wachten, terwijl de opleveringsdatum, vanwege een gedwongen verhuizing, reeds lange tijd vaststond. Voorbereidingen en uitvoering zijn hierdoor deels overlappend tot stand gekomen voor een toch redelijk complex gebouw. Het bouwmanagement is hierbij in al zijn facetten aan de orde geweest om het project voor de opdrachtgever toch naar tevredenheid te kunnen afronden.