Missie

Aronsohn wil met adviezen bijdragen aan de realisatie van duurzame bouwwerken die nu en in de verre toekomst voor huidige en onbekende gebruikers een goede werk- en woonomgeving vormen. Aronsohn streeft  – waar mogelijk en zinvol – naar gebouwen die voldoende flexibel zijn voor diverse gebruiksvormen en zonder grote aanpassingen zelfs een ‘tweede leven’ kunnen aangaan na vernieuwing van bouwkundige en installatietechnische onderdelen.

Aronsohn wil personeel ontplooiingskansen bieden en streeft voor elke medewerker naar een lange loopbaan bij het bureau. Hierdoor beschikt het bureau over ervaren en vakbekwaam personeel.

In de toekomst wil Aronsohn als specialistisch adviseur haar bijdrage aan duurzaam bouwen steeds verder operationeel maken in het ontwerp van nieuwe gebouwen en ‘tweede levens’ van door haarzelf of anderen ontworpen gebouwen zo veel mogelijk stimuleren en verwezenlijken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Beleidsverklaring in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als ingenieursbureau op het gebied van advisering van constructies en bouwmanagement dragen wij bij aan de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van de gebouwde omgeving hetgeen een grote invloed heeft op de maatschappij. Zowel bij de bedrijfsvoering, als in onze advisering, streven wij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar het verkleinen van de CO2uitstoot en onze milieuvoetprint alsmede naar het verduurzamen van onze relatie met onze stakeholders. De hierbij te hanteren balans tussen de economische en (regel)technische haalbaarheid wordt continue bewaakt. Ter ondersteuning, borging en ontwikkeling van het MVO beleid hebben wij een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 (certificering in voorbereiding), zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en laten wij ons leiden door de ISO 26000.

Namens de directie ir. M.G.M. Schamp

De activiteiten van Aronsohn op het gebied van MVO

People:
Uitgebreid personeelsbeleid, gericht op persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling
Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers en het hiervoor beschikbaar stellen van tijd en middelen
Mogelijkheden bieden tot training en opleiding voor personeel
Aronsohn Academie: coachen en trainen van high potentials
Ontwikkelen groepsband door gezamenlijke activiteiten
Excursies voor personeel
Lid constructeursregister RC/RO

Planet:
Verkleinen milieubelasting als gevolg van onze advisering en bedrijfsvoering zoals vastgelegd in ons milieumanagementsysteem volgens ISO 14001

Profit:
Donateur studievereniging Koers TU/e
Donateur gezelschap Praktische Studie TU Delft
Sociaal fonds Aronsohn
Pro Deo advisering projecten met maatschappelijke non-profit doelstellingen
Pro Deo advisering startende architecten
Lid Raad van Toezicht Faculteit Bouwkunde constructief ontwerpen TU/e Lid van de vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen;
Lid Redactieraad NEN praktijkgidsen
Lid Vastgoed adviescommissie bisdom Rotterdam

Integriteit:
Aronsohn heeft een aantal kernwaarden:
Integriteit
Kwaliteit
Klantgerichtheid
Professionaliteit
Onafhankelijkheid

In het kader van deze kernwaarden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt de directie het van belang om binnen het bureau een aantal integriteitsregels eenduidig vast te leggen. Deze integriteitsregels hebben betrekking op externe gedragingen, het aannemen van geschenken, nevenwerkzaamheden, lidmaatschappen en het gebruik van bedrijfsmiddelen.

Deze integriteitsregels maken onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden voor medewerk(st)ers van Aronsohn raadgevende ingenieurs.

Duurzame Energie:
Aronsohn draagt bij aan de productie van duurzame energie en aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen als CO2.

Logo duurzaam ener  - liggend_001

Klik op het plaatje hierboven voor het Duurzame Energie Certificaat.

Voor aanvullende informatie en of vragen kunt u contact opnemen met de heer drs. W.N. Corbijn. Telefoon: 010-2808080, e-mail: corbijn@aronsohn.nl.