NLingenieurs

Leden van NLingenieurs (voorheen ONRI) zijn bij vele maatschappelijke issues betrokken. Ook nemen deze bureaus deel in vele besturen, platforms en denktanks en voorziet de ONRI (semi-)overheden van advies.

Bouwen met staal

De stichting Bouwen met Staal is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw. De stichting wil alle partijen in de bouw -van opdrachtgevers tot en met toeleveranciers- ondersteunen bij het toepassen van staal. De activiteiten zijn zo veel mogelijk toegesneden op staaltoepassingen in de industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.

Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

Stichting Hoogbouw

Stichting Hoogbouw is een landelijke opererende organisatie dat hoogbouw in Nederland in de brede zin des woord als onderwerp heeft. Het probeert als zodanig een netwerk te zijn waarin kennis, onderzoek en personen bijeen worden gebracht. Hiermee hoopt het de (discussie over) kwalitatief hoogwaardige verdichting te stimuleren.