Uitgebreide ervaring

Aronsohn is een van de echte ‘early adapters’ van BIM in Nederland. Al in 2007 zijn we begonnen het 120.000 m2 grote Meander Medisch Centrum in één model samen met de architect, Atelier Pro, uit te werken. Het was een enorm leerproces, we moesten voor veel handelingen zelf het ‘wiel nog uitvinden’; de softwareleveranciers moesten nog veel ontwikkelen. Het was een gezagwekkende prestatie met belangrijke voordelen zoals de afstemming tussen bouwkunde en constructies en het 3D-inzicht voor anderen. Het ‘BIM-gehalte’ was echter nog niet zo hoog, andere partijen konden nog niet inhaken. Dat is inmiddels wel anders: we experimenteren zelf met koppelingen tussen het BIM en PvE, koppelen het model waar zinvol aan onze rekensoftware, halen er hoeveelheden uit, calculeren daarmee en we voegen allerlei parameters toe aan objecten, zoals eisen ten aanzien van brandwerendheid. De modellen worden ook steeds integraler: Voor het Holland PTC werken we in een model waarin bouwkunde, constructies, installaties en gebruikersinstallaties samenkomen. Voor de cyclotron en gantries zijn in het beton te storten voorzieningen, zoals mantelbuizen, gemodelleerd en voorzien van specificaties ten behoeve van de uitvoering zoals toleranties. Bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben behalve de installateur ook toeleveranciers van staalconstructies en geprefabriceerde betonelementen hun inbreng in het model gehad.

Visie op organisatie BIM-proces

Aronsohn heeft een duidelijke eigen visie op een optimale organisatie van het BIM proces. We zijn in het ontwerpteam echter maar één van de partijen en we zijn gewend om met anderen te overleggen welke BIM-aanpak het team het beste past. Wij zijn  uit op een oplossing die voor alle ontwerpers en de opdrachtgever bruikbaar is en het product en het proces op een hoger plan brengt. Aronsohn heeft vanaf het begin ingezien dat deze ontwikkeling voor de soort gebouwen waarbij wij zijn betrokken een belangrijk instrument is om het product en het proces te verbeteren en risico’s op afstemmingfouten te minimaliseren. Wij hebben al met vele meer of minder ambitieuze protocollen gewerkt en dat lukte altijd.

ParametertabelVoor haar interne proces stelt Aronsohn een startdocument op dat wordt afgeleid van het BIM-protocol. Hiermee weten alle Aronsohn medewerkers wat de uitgangspunten zijn voor het BIM-proces. Daarbij hoort een parametertabel die ook afgestemd wordt met het ontwerpteam. Op basis van deze tabel kan eenieder zien voor welke parameters in welke fase ervan uitgegaan kan worden of waarden definitief zijn. Bijvoorbeeld in de VO-fase worden kunnen op basis van niveau LOD 200 kolommen worden gemodelleerd zonder dat een definitieve keuze is gedaan voor materiaal en afmeting. Men weet dan dat dimensies nog geen vast uitgangspunt kunnen zijn voor eigen uitwerkingen. Bij verdere uitwerking naar LOD 300 en 400 worden de parameters steeds vaster.