voilegevel compilatie

CBS – Westerdijk Institute opgeleverd

Op vrijdag 2 juni is de uitbreiding van het KNAW complex op het Utrecht Science Park opgeleverd. De uitbreiding biedt extra ruimte aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, voor haar onderzoek naar geselecteerde groepen schimmels (Latijn: fungi).

Na een gedegen voorbereiding is de uitbreiding (bouwdeel D) door de bouwcombinatie JP van Eesteren – CroonWolter&Dros gerealiseerd binnen een strakke planning van circa 9 maanden. Het ontwerp is van AAArchitecten, Pieters Bouwtechniek en Deerns. Aronsohn verzorgde voor de KNAW het gehele bouwmanagement, directievoering en toezicht.

Lees hier meer over de bouw van het project.

Ondertekening vd Ven

ASR4

Ronde tafelgesprek: revitalisering van vastgoed

 

Aronsohn heeft donderdag 13 april 2017 een ronde tafelgesprek georganiseerd voor haar “oudste” opdrachtgevers. Een mix van opdrachtgevers uit de publieke sector (universiteiten en ziekenhuizen) en de private sector (projectontwikkelaar) waren aanwezig tijdens deze sessie. Thema was: revitalisering van vastgoed. Onderstaand zijn de conclusies weergegeven van deze sessie.

Revitalisatie en nieuwbouw liggen voor verschillende soorten gebouwen vaak dicht bij elkaar, niet alleen qua kosten maar ook qua risico’s. De grootste risico’s houden immers meer verband met afbouw – die voor beide situaties vergelijkbaar is – dan met ruwbouw. Van een bestaand gebouw moet wel meer uitgezocht worden, maar als dat degelijk gebeurt is dat geen extra risico. Het maakt wel erg veel uit of het gaat om een leegstaand gebouw dat wordt gerevitaliseerd voor nieuwe gebruikers of een gebouw dat in gebruik is en na revitalisatie weer door dezelfde gebruikers moet worden betrokken. In dat laatste geval spelen ‘interim kosten’ een zwaarwegende rol. Deze kosten houden verband met tijdelijke huisvesting en verhuisbewegingen. Cultuurhistorische waarden van bestaand vastgoed worden over het algemeen zakelijk beschouwd. Met name als een gebouw betekenis heeft voor de organisatie spelen ze een rol.

Doorslaggevend voor de keuze tot revitalisatie is echter meestal de locatie. Voor een commercieel ontwikkelaar gelden de voorwaarden voor goede verhuur- of verkoopbaarheid. Voor een ziekenhuis of universiteit kan revitalisatie op een bestaande locatie wezenlijk zijn omdat die locatie het beste is voor de toestroom van patiënten of studenten, hetgeen een bedrijfseconomische bestaansvoorwaarde is. Daarbij kan de sociaal-maatschappelijke positie van een bestaande locatie een belangrijke rol spelen. Ziekenhuizen en universiteiten zijn in hun omgeving een van de grotere werkgevers. Verhuizen is niet alleen van grote invloed op medewerkers maar ook op het functioneren van de stedelijke omgeving.

foto rondetafelgesprek3

 

 

Musis Sacrum

Nieuwe concertzaal Musis Sacrum

In Arnhem staat een gloednieuwe concertzaal met een glazen wand. Als die opengaat, loopt de zaal over in een park.

Lees hier het volledige artikel.

Aronsohn Constructies heeft het complete constructieve ontwerp voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Musis Sacrum verzorgd.

Nieuwsbericht

Nominatie beste Cement-artikel 2016

Het artikel “bijzondere vloersystemen voor stadskantoor” over het stadhuiskwartier van Deventer is genomineerd voor beste Cement-artikel 2016. Het artikel is geschreven door Kees de Koning van Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv.

Uiteraard is Aronsohn trots op de nominatie en hopen wij dat het artikel gekozen wordt tot het beste Cement-artikel van 2016. Breng uw stem uit voor 10 mei, wij rekenen op uw steun!

Klik hier om te stemmen.

 

 

voilegevel

Gevel CBS – Westerdijk Institute krijgt gezicht

Het CBS-KNAW heet voortaan Westerdijk Fungal Biodiversity Institute als eerbetoon aan Johanna Westerdijk, de eerste directeur van het CBS-KNAW en eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Voor meer informatie klik hier.

De nieuwe naam en het nieuwe logo krijgen een prominente plek op – of eigenlijk in – de gevel van de nieuwe uitbreiding van het instituut. De door AAArchitecten ontworpen gevel bestaat uit een donkergrijze sandwichplaat, met daarvoor een geperforeerde witte beplating. In deze perforatie zijn naam en logo opgenomen.

De geperforeerde gevel wordt namens JP van Eesteren gerealiseerd door VPT  Versteeg.

Aronsohn heeft het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid, waarbij voor de contractering van de uitvoerende partijen de fase A/B methode is toegepast.

Lees hier meer over de bouw van het project.

voilegevel compilatie                          achterconstructie gevel

 

 

 

 

 

 


Spanconstructie foto

Spanconstructie voor UMC Utrecht

Kunststof lichtkappen van UMC Utrecht worden vervangen door glas op aluminium. Om de extra belasting te kunnen dragen, is een spaceframe onder een atriumkap onderspannen met een constructie van Willemsankers.

Lees hier het volledige artikel.

Aronsohn heeft het complete constructieve ontwerp verzorgd voor de renovatie van de daken van het UMC Utrecht, alsmede de bestek- en detailtekeningen en de detailberekeningen.

 

 

Vliegtuighal gebouw

Opening nieuwe vliegtuiglab TU Delft

Op vrijdag 27 januari 2017 zijn de nieuwe laboratoria van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft geopend door Rector Magnificus Karel Luyben. Lees hier meer over de nieuwe laboratoria. Aronsohn is bij de realisatie van deze labs betrokken geweest als opsteller van het PvE en directievoerder.

Ook eerdere renovaties en nieuwbouw binnen het complex van de faculteit zijn door Aronsohn begeleid.

 

DSCN0044-K

Benoeming ir. Michel Schamp

Op 1 januari jl. is ir. Michel Schamp (1968) toegetreden als directeur van ons adviesbureau. Michel is sinds 2000 bij ons werkzaam, voorheen als constructief ontwerper en adjunct-directeur. Hij was en is betrokken bij belangwekkende projecten, waaronder het Stadskantoor Leyweg te Den Haag, het gebouw Cornerstone (het hoofdkantoor van Dura Vermeer) te Rotterdam, het Stadhuis te Almelo, het ZP7-complex van de Hanzehogeschool te Groningen en het Hartcentrum van het Catharinaziekenhuis te Eindhoven. Bij Aronsohn is hij tevens verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het gebied van BIM en seismische engineering. Net als de andere directieleden blijft Michel Schamp vakinhoudelijk betrokken bij onze projecten.

Wij spreken het volste vertrouwen uit dat met het toetreden van Michel Schamp weer een belangrijke stap is gezet om de continuïteit van Aronsohn te waarborgen en om een verdere uitbouw van de organisatie als klant- en kwaliteitsgericht, innovatief en creatief adviesbureau voor de bouw te kunnen realiseren.