Vorderingen bouw ZP7 Groningen

De bouw van bouwdeel B (aan de noordzijde) van ZP7 in Groningen vordert gestaag.

Zie bovenstaande impressie gemaakt door de Hanzehogeschool.

Aronsohn is als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp inclusief aardbevingsbestendigheid van de nieuwbouw en het aardbevingsbestendig maken van de bestaande gebouwen, het uitvoeringsgereed maken van de funderingsconstructie en het controleren van de uitwerking door de aannemer en de constructieve samenhang tijdens de uitvoering.

Aronsohn Management is ook als projectmanager betrokken bij de nieuw- en verbouw van ZP7 Hanzehogeschool. Op basis van de fase A/B methode is het werk op een DO+ aanbesteed.

 

 

 

ESP nieuw

Electrical Sustainable Power Lab TU Delft opgeleverd

De TU Delft heeft een nieuw en gecombineerd hoogwaardig elektrotechnisch onderzoekslaboratorium, het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab). Het ESP lab vervult een sleutelrol in de toekomst van duurzame elektriciteitsvoorziening en de verduurzaming van energiesystemen door de toepassing van hernieuwbare bronnen, intelligente netten en energiebesparing. Het nieuwe laboratorium onderscheidt zich doordat technologieën met verschillende magnetische velden onder één dak worden samengebracht en is uniek in de wereld.

Het smart grids laboratorium biedt de unieke mogelijkheid om grootschalige simulaties te verrichten als ‘hardware in the loop’ en experimenten realtime te volgen. Daarbij wordt ingezoomd op duurzame en intelligente opwekking, transport, distributie, conversie en gebruik van elektrische energie, met als maatschappelijk doel: betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit voor iedereen.

De bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden voor het ESP lab zijn conform planning opgeleverd en de faculteit is inmiddels gestart met de inrichting. Het ESP lab zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 volledig operationeel zijn.

Aronsohn Management heeft de directievoering en het bouwmanagement van deze renovatie verzorgd, inclusief het bouwkundig constructieve toezicht op basis van risicogestuurde kwaliteitsborging. Bij dit project is de fase A/B methode van Aronsohn toegepast met een prachtig en uniek laboratorium als eindresultaat.

Hoogste punt

Hoogste punt nieuwbouw SRON te Leiden

Op vrijdag 25 september 2020 is er stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor ruimteonderzoeksinstituut SRON.

Aronsohn Management verzorgt voor deze nieuwbouw het bouwmanagement en het toezicht, na eerder ook het PvE te hebben geschreven. Het gebouw is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten, Deerns, Pieters Bouwtechniek en Peutz, met bijdragen van Brink en GBM. De realisatie is in handen van de bouwcombinatie MedicomZes- Kuijpers, uiteraard na toepassing van de fase AB methode van Aronsohn.

Het gebouw omvat een cleanroom, diverse labs en werkplaatsen en uiteraard de nodige kantoren.

Door de Corona-beperkingen konden de medewerkers van SRON niet aanwezig zijn bij deze gelegenheid. Voor hen is deze virtuele rondleiding gemaakt.

 

HourglassKK

Hourglass opgeleverd

Op de Zuidas in Amsterdam is de bouw van het gebouw Hourglass opgeleverd.

Hourglass is een toren met een hoogte van 80 meter waarin een mix van kantoor-, extended stay hotelappartementen en commerciële functies zijn gehuisvest. De toren is eveneens voorzien van een 2-laagse ondergrondse parkeerkelder en een dakterras. De in totaal 18 verdiepingen zijn goed voor 35.000 m² BVO.

Het gebouw is in delen opgeleverd. Eind februari is een groot deel van het gebouw opgeleverd, namelijk de ondergrondse parkeerkelders, commerciële ruimtes en kantoren (Loyens & Loeff). Oplevering van het hotel (PREM Suites) was eind mei.

Aronsohn Management heeft het projectmanagement, directievoering en kwaliteitsborging van het project verzorgd. Het ontwerp is van Dam & Partners Architecten.

Lees hier meer over Hourglass!

De-Walvis_KAAN-Architecten_Sebastian-van-Damme-03

De Walvis Amsterdam opgeleverd

Na een jaar renoveren is op 1 mei het kantoorgebouw De Walvis in Amsterdam opgeleverd. Aronsohn Management verzorgde in opdracht van de Maarsen Groep het projectmanagement, de directievoering en het bouwkundig, constructieve toezicht. Het ontwerp is van KAAN Architecten.

Klik hier voor meer informatie over de renovatie van De Walvis.

 

RUMCMRI 200429-02 (Custom)KKk

Nieuwe MR-Linac Radboudumc Nijmegen

Eind april is de nieuwe MR-Linac van het Radboudumc geplaatst in de bestaande bunker. De MR-Linac  is een combinatie tussen een MRI-scanner en een bestralingsapparaat. Kankerpatiënten kunnen daarmee veel gerichter worden behandeld. Om dit mogelijk te maken, moest de bestaande betonnen bunker ingrijpend worden aangepast. Aronsohn Constructies heeft, in opdracht van het Radboudumc, de constructieve ingrepen uitgewerkt van haalbaarheidsstudie tot en met uitvoeringsgereed ontwerp. Het ontwerp is verzorgd door EGM Architecten. Royal HaskoningDHV is betrokken bij het project als installatieadviseur.

De constructieve ingrepen bestonden uit het verwijderen van het bestaande dek om de daaronder liggende, dragende betonwanden en een deel van de constructieve vloer te kunnen verwijderen. Na gedeeltelijke sloop van de bunker, uitgevoerd door Dusseldorp, is de nieuwe constructie in de bunker gerealiseerd door Sprangers. Nieuwe funderingspalen, betonwanden en een nieuwe dek zijn in een korte tijd gerealiseerd, zodat precies volgens planning de MR-Linac ingehesen kon worden. Na inhijsen van deze bijzondere machine, werd het dek dichtgelegd met prefab betonplaten zodat in de toekomst de sparing in het dak eenvoudig opengemaakt kan worden voor het uit- en inhijsen van grote componenten. Een bijzonderheid aan deze betonconstructie is de toepassing van glasvezelwapening in het beton om verstoring van het magnetische veld van de MR-Linac te voorkomen.

De MR-Linac zal in het najaar in gebruik genomen worden. In juni wordt de bestralingsbundel aangezet en eind juli het magneetveld. Daarna zullen nog allerlei technische en klinische tests worden gedaan.

01 WestgebouwK

Bouw van ODE Amsterdam in volle gang

Op het Oosterdokseiland in Amsterdam bouwen ze gestaag door ondanks corona, weliswaar op gepaste afstand en met inachtneming van de andere RIVM maatregelen.

Foto’s zijn van het Westgebouw, woonblok aangrenzend aan het conservatorium. Momenteel wordt de cassettevloer gewapend en zijn ze bezig met de eerste woonlaag die daarboven op komt.

Aronsohn Constructies heeft voor het Oosterdokseiland project de constructies ontworpen, detaillering alsmede de constructieberekening.

 

VIEW 03K

Transformatie Heineken kantoor Zoeterwoude

BLOC start samen met team DAAD en Vakwerk architecten de herontwikkeling van het kantoor van Heineken in Zoeterwoude. Aronsohn Constructie en Management winnen samen met DWA en DGMR, verenigd in DAAD, de selectie.

HEINEKEN start met de herontwikkeling van haar kantoor in Zoeterwoude. Het bedrijf streeft ernaar het gebouw te transformeren naar een groene, gezonde en inspirerende omgeving die voldoet aan de moderne eisen van comfort en duurzaamheid. Als onderdeel van deze herontwikkeling onderzoekt Heineken of andere functionaliteiten (zoals co-work en een academy) in het gebouw kunnen worden ondergebracht en of de omgeving kan worden gedeeld met andere ambitieuze bedrijven.

Vanaf medio 2020 zal het HEINEKEN kantoor in Zoeterwoude circa 400 medewerkers huisvesten, gericht op internationale en lokale bedrijfsvoering. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen met betrekking tot comfort en duurzaamheid. Daarom heeft HEINEKEN ervoor gekozen om een ​​nieuwe werkomgeving te creëren. Niet door een nieuw kantoor te bouwen, maar door het bestaande gebouw duurzame te herontwikkelen.

Doordat het gebouw veel extra ruimte heeft, biedt dit de mogelijkheid om te onderzoeken of de omgeving kan worden gedeeld met andere ambitieuze bedrijven. De bijzondere locatie – naast Europa’s grootste brouwerij en HEINEKEN’s R&D centrum, én aan de rand van het ‘Groene Hart’ – lijkt de ideale locatie voor het samenkomen van verschillende werelden. BLOC onderzoekt de haalbaarheid van deze ‘campus’ door (bijvoorbeeld) co-working space, een incubator, een academy en verschillende vergader- en horecafunctionaliteiten te combineren.

Als onderdeel van de plannen is gekozen voor de realisatie van een smart mobility hub waar verschillende vormen van openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit worden gecombineerd. Met lokale en regionale overheden wordt besproken of deze ‘hub’ niet alleen voor HEINEKEN, maar ook voor bedrijven en omwonenden van dienst kan zijn.

BLOC leidt de ontwikkeling van het nieuwe HEINEKEN kantoor, en wordt daarin ondersteund door Vakwerk Architects en consortium DAAD bestaande uit DWA, Aronsohn Constructies en Management en DGMR.