Vorderingen bouw ZP7 Groningen

De bouw van bouwdeel B (aan de noordzijde) van ZP7 in Groningen vordert gestaag.

Zie bovenstaande impressie gemaakt door de Hanzehogeschool.

Aronsohn is als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp inclusief aardbevingsbestendigheid van de nieuwbouw en het aardbevingsbestendig maken van de bestaande gebouwen, het uitvoeringsgereed maken van de funderingsconstructie en het controleren van de uitwerking door de aannemer en de constructieve samenhang tijdens de uitvoering.

Aronsohn Management is ook als projectmanager betrokken bij de nieuw- en verbouw van ZP7 Hanzehogeschool. Op basis van de fase A/B methode is het werk op een DO+ aanbesteed.

 

 

 

ESP nieuw

Electrical Sustainable Power Lab TU Delft opgeleverd

De TU Delft heeft een nieuw en gecombineerd hoogwaardig elektrotechnisch onderzoekslaboratorium, het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab). Het ESP lab vervult een sleutelrol in de toekomst van duurzame elektriciteitsvoorziening en de verduurzaming van energiesystemen door de toepassing van hernieuwbare bronnen, intelligente netten en energiebesparing. Het nieuwe laboratorium onderscheidt zich doordat technologieën met verschillende magnetische velden onder één dak worden samengebracht en is uniek in de wereld.

Het smart grids laboratorium biedt de unieke mogelijkheid om grootschalige simulaties te verrichten als ‘hardware in the loop’ en experimenten realtime te volgen. Daarbij wordt ingezoomd op duurzame en intelligente opwekking, transport, distributie, conversie en gebruik van elektrische energie, met als maatschappelijk doel: betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit voor iedereen.

De bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden voor het ESP lab zijn conform planning opgeleverd en de faculteit is inmiddels gestart met de inrichting. Het ESP lab zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 volledig operationeel zijn.

Aronsohn Management heeft de directievoering en het bouwmanagement van deze renovatie verzorgd, inclusief het bouwkundig constructieve toezicht op basis van risicogestuurde kwaliteitsborging. Bij dit project is de fase A/B methode van Aronsohn toegepast met een prachtig en uniek laboratorium als eindresultaat.

Hoogste punt

Hoogste punt nieuwbouw SRON te Leiden

Op vrijdag 25 september 2020 is er stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor ruimteonderzoeksinstituut SRON.

Aronsohn Management verzorgt voor deze nieuwbouw het bouwmanagement en het toezicht, na eerder ook het PvE te hebben geschreven. Het gebouw is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten, Deerns, Pieters Bouwtechniek en Peutz, met bijdragen van Brink en GBM. De realisatie is in handen van de bouwcombinatie MedicomZes- Kuijpers, uiteraard na toepassing van de fase AB methode van Aronsohn.

Het gebouw omvat een cleanroom, diverse labs en werkplaatsen en uiteraard de nodige kantoren.

Door de Corona-beperkingen konden de medewerkers van SRON niet aanwezig zijn bij deze gelegenheid. Voor hen is deze virtuele rondleiding gemaakt.