DSCN5927

sleuteloverdracht van het Erasmus MC Rotterdam

Na twintig jaar voorbereiding en ruim acht jaar bouwen heeft het Erasmus MC op 5 december 2017 de sleutel van het nieuwe ziekenhuis gekregen. Door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering heeft De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC het ziekenhuis officieel overgedragen aan de raad van bestuur van het Erasmus MC.

Het Erasmus MC gaat na 5 december hard aan het werk om de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis verder voor te bereiden. De verhuizing vindt naar verwachting plaats in mei 2018. Het gebouw moet nog verder worden ingericht en de zorgprofessionals moeten nog worden getraind. Een nieuw gebouw betekent immers opnieuw de weg leren kennen en het brengt bovendien veel nieuwe werkwijzen met zich mee.

Voorzitter raad van bestuur Ernst Kuipers: “Na mei 2018 staat hier in het hart van Rotterdam hèt universitair medisch centrum van de 21e eeuw. Innovatief, duurzaam en ingericht volgens de voorwaarden van een healing environment. Met veel daglicht, groen en een warme inrichting, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek.”

De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC rondt met de overdracht van het nieuwe ziekenhuis een van de grootste bouwprojecten van Nederland af en het grootste universitair medisch centrum van Nederland. “Het nieuwe ziekenhuis is binnen de tijd én binnen budget gebouwd. Dat is op zich al een unicum in deze tijd”, zegt Fred Reurings, projectdirecteur van de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC. Volgens hem hebben alle medewerkers een topprestatie geleverd.

Maarten Huisman, hoofddirectievoerder namens EGM architecten, bevestigt dit. “Jarenlang hebben wij gebouwd naast het ziekenhuis, dat volledig in bedrijf was. De patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek konden gewoon doorgaan. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren. We hebben mee mogen bouwen aan de ambities van het Erasmus MC en hebben daarmee met elkaar jarenlang Champions League gespeeld”.

Aronsohn Constructies heeft voor de nieuwbouw van het Erasmus MC het complete constructieve ontwerp, bestek- en detailtekeningen verzorgd, alsmede de constructieve berekeningen en de toezicht op de uitvoering van de constructie.

Bekijk hier een filmpje over 8 jaar bouwen aan het mooiste bouwproject van Nederland. Dit filmpje is op 5 december getoond bij het ondertekenen van het proces-verbaal van oplevering Nieuwbouw Erasmus MC door Stephan Versteege, Fred Reurings en Maarten Huisman.

Bekijk hier een verslag van de bijeenkomst op 5 december vanuit het Erasmus MC.