ASR4

Ronde tafelgesprek: revitalisering van vastgoed

 

Aronsohn heeft donderdag 13 april 2017 een ronde tafelgesprek georganiseerd voor haar “oudste” opdrachtgevers. Een mix van opdrachtgevers uit de publieke sector (universiteiten en ziekenhuizen) en de private sector (projectontwikkelaar) waren aanwezig tijdens deze sessie. Thema was: revitalisering van vastgoed. Onderstaand zijn de conclusies weergegeven van deze sessie.

Revitalisatie en nieuwbouw liggen voor verschillende soorten gebouwen vaak dicht bij elkaar, niet alleen qua kosten maar ook qua risico’s. De grootste risico’s houden immers meer verband met afbouw – die voor beide situaties vergelijkbaar is – dan met ruwbouw. Van een bestaand gebouw moet wel meer uitgezocht worden, maar als dat degelijk gebeurt is dat geen extra risico. Het maakt wel erg veel uit of het gaat om een leegstaand gebouw dat wordt gerevitaliseerd voor nieuwe gebruikers of een gebouw dat in gebruik is en na revitalisatie weer door dezelfde gebruikers moet worden betrokken. In dat laatste geval spelen ‘interim kosten’ een zwaarwegende rol. Deze kosten houden verband met tijdelijke huisvesting en verhuisbewegingen. Cultuurhistorische waarden van bestaand vastgoed worden over het algemeen zakelijk beschouwd. Met name als een gebouw betekenis heeft voor de organisatie spelen ze een rol.

Doorslaggevend voor de keuze tot revitalisatie is echter meestal de locatie. Voor een commercieel ontwikkelaar gelden de voorwaarden voor goede verhuur- of verkoopbaarheid. Voor een ziekenhuis of universiteit kan revitalisatie op een bestaande locatie wezenlijk zijn omdat die locatie het beste is voor de toestroom van patiënten of studenten, hetgeen een bedrijfseconomische bestaansvoorwaarde is. Daarbij kan de sociaal-maatschappelijke positie van een bestaande locatie een belangrijke rol spelen. Ziekenhuizen en universiteiten zijn in hun omgeving een van de grotere werkgevers. Verhuizen is niet alleen van grote invloed op medewerkers maar ook op het functioneren van de stedelijke omgeving.

foto rondetafelgesprek3

 

 

Musis Sacrum

Nieuwe concertzaal Musis Sacrum

In Arnhem staat een gloednieuwe concertzaal met een glazen wand. Als die opengaat, loopt de zaal over in een park.

Lees hier het volledige artikel.

Aronsohn Constructies heeft het complete constructieve ontwerp voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Musis Sacrum verzorgd.