Thialf

Vernieuwbouw Thialf te Heerenveen

Het Thialf-IJsstadion zal grootscheeps worden verbouwd en uitgebreid. Het project is gegund aan Ballast Nedam; Zwarts en Jansma Architects tekende voor het winnende plan. In het plan wordt de ijsvloer in de wedstrijdhal vernieuwd en komen op en buiten de bestaande ring van tribunes extra faciliteiten voor toeschouwers, sporters en kantoren, met maximaal uitzicht op de ijsvloer. Deze uitbreiding vraagt om een nieuwe constructie in de buitenring die tevens het te handhaven middendeel van het dak boven de ijsvloer moet opvangen. Daarnaast wordt het bestaande entreegebouw volledig vervangen.  Aronsohn is door Ballast Nedam ingeschakeld om de constructie voor de vernieuwbouw te ontwerpen en uit te werken.

Het huidige constructieontwerp gaat uit van maximale benutting van de bestaande constructies en een slimme opbouw gelet op fasering van de bouw en een minimum aan tijdelijke constructies.
Thialf2

Comments are closed.